Kategoriarkiv: Jämlikhet

Feministiska initiativ från Folkpartiet

Folkpartiet är det feministiska alternativet på den borgerliga kanten. Folkpartiets hela politiska historia är en historia om feministiska initiativ. Det är ett faktum men kan ibland behöva tydliggöras. Det gjorde Jan Björklund i sitt sommartal igår.

Nu tar Folkpartiet nya viktiga steg mot ökad jämställdhet. Jan Björklund lanserade två reformer; en tredje öronmärkt pappamånad och en fördubblad jämställdhetsbonus för att stimulera ett jämnare uttag av föräldrarledigheten. Ekonomiska incitament är ofta väldigt kraftfulla och även liberaler måste ibland vara beredda att gå in och mjukt styra individers val.

Det är synen på ekonomi som skiljer liberal feminism från alternativen på vänsterkanten. Ekonomisk tillväxt är grunden för kvinnlig frigörelse och jämställdhet. Välfärdsreformer kan bara finansieras genom att ekonomin utvecklas, inte genom en annan fördelning vilket är vänsterns recept. De rödgrönrosas tillväxtfientliga feminism motverkar därför sitt syfte.

Det är i synen på hur välstånd skapas som de stora skillnaderna finns mellan Folkpartiet och vänsterns feministiska initiativ. Det är det valet handlar om i september. Folkpartiet står för en feminism utan socialism.

Media: DN1, DN2, DN3, SvD, GP1, GP2, AB, Expr1, Expr2
B
loggar: Rasmus liberal, Anna Lundberg,

 

Annonser

Jämlikhetsanden spökar igen

Wilkinson replikerar på Fölsters kritik. Fakta stöder teserna. Jämlika samhällen är bättre än ojämlika. Javisst, så lysande. Och vem kunde inte räknat ut det? Friska mår bättre än sjuka, rika är nöjdare än fattiga.

”Vi påpekar också att Sverige ingår i det mönster som visar att mer jämlika länder inte bara är mer socialt homogena utan vanligen också mindre plågade av hälsorelaterade och sociala problem. De har bättre psykisk hälsa, färre drogproblem, lägre våldsfrekvens, färre tonårsfödslar, högre välbefinnande bland barn och bättre resultat inom utbildningsväsendet.”

Men måste verkligen jämlikhet vara en förklaringsfaktor? Kan det inte vara så att jämlikhet istället är en indikator på ett lands välstånd och utvecklingsnivå? Ett välmående land når också en högre grad av jämlikhet. Men det var inte jämlikhet som skapade vårt välstånd under 1900-talet. Som mål eller utopisk vision fungera jämlikhet bra men inte som strategi.

Om detta har jag även bloggat tidigare då Göran Rosenberg också hänfördes av den omvända logiken i Jämlikhetsanden. Adam Cwejman ser inte heller jämlikheten som enda mått på välstånd. Johan Westerholm, Peter Andersson, HBT-sossen är fortsatt trogna bejakare av jämlikhet som framgångsmått.

Jämlikhet och rättvisa!

Populära ord i den politiska debatten. Efter boken ”Jämlikhetsanden” nu också en plötslig sanning om vägen till ett bättre samhälle vilande på en förment vetenskaplig grund. I DN idag sällar sig Göran Rosenberg till den skara som åter sett ljuset och gärna vill berätta om det för oss andra.

Ingen kan väl på fullt allvar invända mot ett samhälle som är rättvist och jämlikt? Ändå vill vissa göra detta till den stora skärningspunkten i svensk politik. Förvånande nog även Rosenberg.
Det diskussionen handlar om är hur vi skapar ett samhälle där människans drivkrafter inte förspills på ett för oss alla improduktivt sätt. Så att samhället kan utvecklas på ett sätt som skapar möjlighet till mer rättvisa och jämlikhet. ”Vi måste värna de välståndsgenerande krafterna”, ett känt citat från Bertil Ohlin som på pricken naglar fast vad det handlar om.

Ett samhälle som, aldrig så jämlikt och aldrig så rättvist, tappar bort människans egen drivkraft till förändring och förbättring går sin egen undergång till mötes. Ett samhälle som fostrar fram en kultur där det är OK att underprestera och låta någon annan göra jobbet blir inte jämlikt och rättvist. Vare sig boken eller Rosenberg nämner med ett ord hur det rättvisa eller jämlika samhället ska uppnås. Underförstått ligger den marxistiska idén om att allt egentligen bara är ett fördelningsproblem. Ta från de rika och ge till de fattiga. Rättvisa. Jämlikhet. Det är inte hela sanningen.

Alliansen har en strategi för hur samhället ska utvecklas och bli bättre – genom att stimulera människans egna drivkrafter mer – inte bara en nygammal idé om ett bättre samhälle. Det saknar de rödgröna. En strategi. Det är det som är skiljelinjen mellan de båda blocken i politiken. Inte en annan syn på rättvisa och jämlikhet.

Andra liberaler som i dagarna funderat kring begreppen jämlikhet och rättvisa är Jasenko Selimovic, ”Socialismen hotar fortfarande friheten” och Mark Klamberg, ”Socialdemokraterna har aldrig förstått begreppet rättvisa”.