Etikettarkiv: vinstbegränsning

Bättre offentliga inköp bästa vinstregulatorn

Varje år köps det in varor och tjänster i den offentliga sektorn för ca 750 miljarder. En bra upphandling som leder till en prisförbättring på ett par procent, vilket inte bör ses som en omöjlighet, innebär att samhället och skattebetalarna sparar ca 15 miljarder. Varje år. Här finns en enorm potential.

Regeringen och vänstern funderar istället över hur man kan snöpa och begränsa vinstuttagen lagstiftningsvägen. Det bygger dels på myten att välfärdsbolagen skeppar ut guld till skatteparadis på andra sidan jorden men också på vanföreställningen att vinsterna dränerar välfärden. Det är naturligtvis helt fel.

Vinsterna gör inte att välfärden kostar mer. Vinsterna skapas för att välfärdsbolagen producerar välfärd på ett effektivare sätt. Oftast dessutom med bättre kvalitet. De kramar luften ur systemet. Att lämna över produktionen till privata händer betyder ju inte att samhällets nota blir högre. Varför ska vi då lägga ut produktionen?

Dessutom har vinsterna i välfärden visat sig vara mycket beskedliga. Enligt Dagens Samhälle så ligger de utdelningsbara vinsterna i välfärdsbolagen på ca 4 miljarder per år. Detta alltså efter att de betalat in vinstskatt på drygt 1 miljard till samhället.

Inköpssidan i offentliga sektorn är med andra ord en mycket viktig verksamhet. Tyvärr också sorgligt eftersatt. Inte minst ”strumpskandalen” i mitt eget landsting visar på bristerna i upphandlarnas kompetens. Att få in bättre inköpare och stärka upphandlingskompetensen i offentlig sektor borde vara en långt mycket viktigare fråga än att försöka strypa motorn för våra välfärdsbolag.

Minst 15 miljarder kan årligen återföras till skattebetalarna genom bättre upphandlingar medan en begränsning av vinsterna maximalt kan ge 4 miljarder minus 1 miljard som redan idag betalas in som vinstskatt. Regeringen och vänstern föredrar att fokusera på vinstbegränsning. Tala om fel fokus.

Annonser

Veto innebär välfärdskollaps

Socialdemokraternas vacklande inställning till vinster i välfärdsföretagen ledde fram till en kompromiss på senaste partikongressen. Beslutet om vinstförbud undveks men till priset av en lokalpolitisk vetorätt. Ett socialdemokratiskt maktövertagande hotar därmed välfärden på ett avgörande sätt.

För den valkrets jag representerar – Bromma/Kungsholmen/Essingen – skulle ett sådant veto ge förödande effekter. 14 av 16 vårdcentraler skulle behöva stängas, 19 av 23 korttidsboenden, 7 av 9 vård- och omsorgsboenden. Även akutsjukhuset S:t Göran skulle behöva stängas. Vetot skulle med andra ord innebära en total kollaps i vården och omsorgen och i ett slag radera ut tryggheten för hela stadsdelens befolkning.

Människor är olika och har olika krav och behov. Det behöver speglas bättre i utbudet av välfärdstjänster. För Folkpartiet är det därför viktigare att förbättra mångfalden och kvaliteten hos välfärdsproducenterna än att följa deras balans- och resultaträkningar.

Har bloggat många gånger om detta. HÅ1, HÅ2, HÅ3. Det kan också finnas skäl att åter visa den sammanställning av vinsterna som Dagens Samhälle gjorde och Vårdföretagarnas kommentar kring beslutets omedelbara effekter. Eller skolborgarådet Lotta Edholms funderingar kring Stockholms skolor under vinstförbud. DN, SvD, Expr