Etikettarkiv: Naturskyddsföreningen

Persilja, Naturskyddsföreningen!

Naturskyddsföreningen ägnar en sida på DN Debatt åt att begråta tider som flytt. Urholkad allemansrätt, ett försvagat strandskydd, minskade möjligheter att expropriera mark för naturskyddsändamål, ökade ersättningar för den mark man ändå exproprierar tas som exempel på ett pågående systemskifte. Det är naturligtvis regeringens fel.

Systemskiftet handlar om att nedprioritera svenskens önskan att värna naturen till fördel för det privata ägandet. Vad vet Naturskyddsföreningen om det? Jag trodde denna ideella förening sysslade med naturvård, inte hade synpunkter på äganderättsfrågor.

Det finns många invändningar att göra. André Assarsson, ungmoderat, fullkomligt pulverisar debattartikelns politiska poänger i sin blogg ”Gräslökssocialisterna…”. Ringborg, miljöpartist, gör det solklart vad det grönröda alternativet innebär i valet – äganderätten kommer alltid i andra hand.

Naturskyddsföreningen oroar sig för den biologiska mångfalden men hur är det med den ideologiska mångfalden på sitt eget kansli? Debatten fortsätter på deras blogg. Från opolitisk intresseorganisation till grönröd megafon!

Även Jägarförbundet väljer, lite förvånande, att stämma in kravet på en större allmännytta i skogen. Johan Westerholm väljer att inte ta ställning till sakfrågan utan kommenterar i sin blogg bara den politiska pennfäktningen.

Annonser