En oberoende vårdinspektion och patienterna som kvalitetsutvärderare

Under senaste landstingsfullmäktige fick jag besvara en interpellation från Dag Larsson (s) om medicinska kvalitetsrevisioner.
 

Kvalitetsrevisioner och överhuvudtaget en bättre uppföljning av både den medicinska prestationen och den patientupplevda kvaliteten måste bli ett mer dominerande inslag i vår vårdpolitik framöver.

Medborgaren och skattebetalaren, patienter, anställda i vården och vi politiker måste få en bättre inblick i och kontroll över hur vårdapparaten faktiskt fungerar och framförallt om den levererar det vi beställt.

När det gäller den mer systemiska ansatsen kring hur en vettig kvalitets-utmönstring ska organiseras så ser jag två huvudlinjer, båda behöver byggas ut, utvecklas och förfinas.

Den ena handlar om den patientupplevda kvaliteten. Vad tycker jag som patient om den vård jag ska få, får eller just har fått. Vårdval, LOV och att erbjuda valfrihet och alternativ för patienter är här viktiga inslag för att utveckla kvalitet in en riktning som uppskattas av patienter och anhöriga.

Att låta brukare, klienter, kunder – eller vad man nu vill sätta för etikett – rösta med fötterna och bli en del av kvalitetsutvecklingssystemet är något som fungerat i andra branscher i årtusenden och jag kan inte se att inte detta också kan bli en mycket viktig del i vårdens kvalitetsutvecklingssystem framgent. Mår jag bra, är jag nöjd? Är nog så viktiga värdemätare för bedömningen av det som vården presterar för mig.

Den andra huvudlinjen handlar om oberoende kvalitetsrevisioner. I takt med att processerna i vården alltmer delas upp i beställare och utförare så blir behovet av en mer adekvat och spetsig uppföljning och kontroll allt mer betydelsefull. Många vill göra gällande att detta hänger ihop med att allt större del av vården läggs ut på privata händer men där håller jag inte med. Det handlar istället om att vårdapparaten i jakten på bättre och effektivare vård blir alltmer processorienterad.

I en processorienterad idealvärld sker inget utan att man identifierat att processen verkligen är värdeskapande. Det är här de oberoende kvalitetsrevisionerna kommer in oavsett om beställningen läggs ut på offentliga eller privata händer.

Lika viktigt som det är att kontrollera och följa upp att de beställningar som läggs ut verkligen levereras, lika viktigt är det att få en oberoende bedömning av att beställningarna görs på ett sätt som faktiskt skapar värde. Här har landstinget en lång väg att vandra. Att skapa organ och organisatoriska muskler för en kontinuerlig uppföljning och kontroll är en mycket viktig uppgift för oss politiker om vi ska infria de högt ställda kvalitetsmål som medborgarna kräver.

På riksnivå har en ny myndighet sett dagens ljus, Vårdanalys men jag ser inte att den kan bidra till vår operativa vardag här i Stockholms läns landsting. Vi behöver istället något mer kraftfullt, operativt. Jag ser framför mig en oberoende Vårdinspektion med specifikt uppdrag för vårt landsting att utveckla och följa upp kvalitet i både beställar- och utförarledet.

Viktiga fundament för en politik för att kontinuerligt utveckla en bättre kvalitet i vården bygger alltså på dels patientens upplevda kvalitet och dels på en oberoende Vårdinspektion i Landstingets regi.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s