Öppna jämförelser och målrelaterad ersättning i vården

Att bra jobb ska premieras framför dåliga är inte svårt att acceptera. I vården har detta lett till en utveckling mot målbaserade ersättningar. Problemet är bara hur man ska skilja ut de bra jobben från de dåliga. ESO – expertgruppen för studier i offentlig ekonomi – kom i veckan med en rapport där man just studerat målbaserade ersättningssystem i vården. Resultaten är nedslående.

Hittills har den målbaserade ersättningen så vitt man har kunnat bedöma gett förhållandevis blygsamma kvalitetsvinster”.  ”Erfarenheter visar att målbaserad ersättning i praktiken ofta gått till de enheter som redan har bra kvalitet och måluppfyllelse.

Betyder det därmed att vi ska skrota de målbaserade ersättningssystemen? ESO:s svar är att de alltid måste spegla det underliggandet syftet; förändrings- och förbättringsuppdraget. Annars är risken att de enda vinnarna blir läkarna som på så sätt höjer sin ersättning men inget kommer patienterna tillgodo.

Ersättningssystem är inte statiska utan måste ständigt justeras och utvecklas allteftersom behovet av utveckling och förbättring i vården förändras. Det är också vad som sker i Stockholm där målet primärt har varit att öka tillgängligheten till husläkare och vårdcentraler. Följaktligen så har ersättningssystemet också premierat antalet besök. Nu när tillgängligheten avsevärt förbättrats fördjupas systemet och kompletteras med vårdtyngd så att patienternas faktiska behov också slår igenom i ersättningen.

Hanne Kjöller skriver om rapporten och påpekar rappt att det handlar om att förfina mätmetoder och inte bara mäta det som är lätt utan även det som är rätt. Själv är jag övertygad om att systematiska kvalitetsuppföljningar och öppna jämförelser är vägen att driva på mot en bättre och effektivare vård. Jag är inte helt övertygad om att målrelaterad ersättning alltid är det.

Men när det gäller mätningar så måste man öppna upp för att mäta både de hårda variablerna, den medicinska prestationen, och de mjuka, den patientupplevda kvaliteten som tillgänglighet, bemötande, service mm.

I Stockholms läns landsting så har Folkpartiet fått ansvar för en särskild beredning kring e-hälsa och öppna jämförelser. Området är nytt men centralt för utvecklingen mot en ännu mer patientorienterad vård. Här finns möjlighet att sätta verktyg i händerna hos medborgarna som hjälper dem att bättre definiera och utvärdera sina förväntningar på sjukvården. Det kommer både medborgarna och sjukvården tjäna på.

Bloggar gör också: Jonas Andersson, OmVård-bloggen, Martin Edgélius

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s